left

right

ヒフミヨ

kazaru4kasanesumigoromo1minamo9tsukigasa3aun2tsunagu2tsutsumu6ima6shikazaraminamo11kubikazariinishie4oto6kizamu3tsukigasa1tsukigasa2kazaru3oto7oto5henge minamo5 minamo7 kizamu1 byoubu oto4 inishie3ougi1otonoha